Системата за мониторинг SenseWear™ MF

Image title

Системата за мониторинг SenseWear® MF дава информация за начина на живот на ползвателя, неговата физическа дейност, мястото му за почивка и времето за сън , енергийния разход в "свободен живот".

В монитора са интергрирани четири физиологични сензора , който могат да установят широк диапазон на физическа активност и неактивност.

Тънката форма на гривната и ниското тегло от само 45гр. включително еластична каишка гарантира безкомпромисна "преносимост", с почти никакви ограничения.

Системата е изключително чувствителна - Изрично откриване на времето на разположение на тялото и извън тялото.

Надеждна дискриминация на ниска активност, почивка и сън!