Методика

Извършваме медицински прегледи, процедури и изследвания. Според здравословното Image titleсъстояние на пациента и неговите специфични нужди (профилактика или лечение на заболяване) се изготвят индивидуални програми за оптимизиране негативните характеристики в модела на хранене. С нашият Висок професионализъм и иновативна медицинска апаратура работим с ентусиазъм и убеденост, че подобряване на храненето е залог за по-добро здраве и по-високо качество на живот.


Как работим?

1. Снемане на анамнеза – сегашни и минали заболявания, професионални вредности, вредни навици, фамилна обремененост, прием на медикаменти назначени от други специалисти. Назначаване на допълнителни изследвания и консултации
2. Преглед по органи и системи – палпация,перкусия, аускултация.
3. Измерване с мултисензорен монитор дневния енергиен разход-Sensewear (индекс на метаболитната интензивност)
6. Бодиимпедансметрия- с TANITA MC780 MA
4. Измерване на кръвно налягане със сфигмоманометър.
5. Изготвяне на индивидуален (профилактичен или лечебен) хранителен режим според : пол, възраст, физическа активност, физиологични потребности, наследствена предразположеност, индивидуални вкусови предпочитания, финансови възможности, професионални вредности, при наличие или за предпазване от заболявания на дихателна, храносмилателна, сърдечно-съдова, уро-генитална и нервна системи, кожни, костно-ставни и дегенеративни заболявания.

Предлаганият медицински продукт представлява пакет от компоненти, свързани с дейностите, предназначени за задоволяване на потребностите, желанията и очаванията на пациентите. Изпълняването на професионалните задължения е в съответствие с правилата на добрата медицинска практика, професионално-етичните норми, утвърдени от съответните професионално-съсловни организации, изискванията на нормативните актове по здравеопазване и санитарно-хигиенните изисквания, хармонизирани с европейските регламенти и директиви.

Image title